0kr 0
Varukorg

Inga produkter i varukorgen.

Intergritetspolicy

Vi på Worldofpadel.se värdetsätter högt att ni vänt er till oss och vi hoppas leva upp till dina förväntingar. Vi uppskattar din kontakt och vill förtydliga och komplettera den information du har om oss och förklara varför vi samlar in och hanterar era personuppgifter.

Kontakt med oss kan i vissa fall bli att personuppgifter.

WOP Sweden Ab (nedan kallat Worldofpadel.se) är ansvarig för personuppgifterna som inkommit och behandlas hos Worldofpadel.se. Nedan kommer en beskrivning av riktlinjer som vi tillämpar för behandling av personuppgifter. All behandling av uppgifter sker i överensstämmelse GDPR, Dataskyddsförordningen och all svensk dataskyddslagstiftning. Personuppgift är alla uppgifter som, direkt, eller indirekt kan hänvisas till en bestämd levande person. Det kan handla om personummer, foto, namn, platsinformation, ip-adress och så vidare.

Denna policy är till för att skydda och informera om personuppgifter som lagrats. Vi på worldofpadel.se har som grund att vi alltid behandlar personuppgifter med med respekt för integriteten.

Vi vill förtydliga att vi enbart samlar in personuppgifter som är väsentliga för ändamålet och det för att vi ska kunna förse med produkter samt tjänster och för fullgöra våra löften.Kontaktuppgifter ansvarig personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig: WOP SWEDEN AB (559311-6501)

Adress: MARIOS GATA 13, 434 37, KUNGSBACKA

Kontaktperson: kundtjanst@worldofpadel.se

Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Vi samlar enbart in personuppgifter som är av sådan art som är nödvändiga och relevanta för det syfte de är avsedda för. Vi lagrar personuppgifter för något eller några av nedanstående syftemål och har rättsliga grunder. Det generella syftet är vanligen att slutföra en tjänst som gäller person/företag har begärt. Wolrdofpadel.se behandlar inte personuppgifter i för andra syften än vad som är förenliga med det primära syftet.

VI BEHÖVER PERSONUPPGIFTER PÅ GRUND UTAV:

· Genomföra och hantera din bokning

· Genomföra och hantera din beställning

· Fullborda vår affärsrelation

· Marknadsföra produkter och tjänster

· Eventuella tvister och av juridiska skäl

Uppgifter lagring

Worldofpadel.se kommer att hantera personuppgifter så länge det krav ställs för att uppfylla de syftet de samlades in för och i överensstämmelse med en gallringspolicy. Därpå kommer personuppgifterna att raderas om det inte kräver av annan lagstiftning att vi lagrar dem, till exempel bokföringslagen.

Rättigheter

I anknytning med vår registering av personuppgifter finns det rättigheter kopplade till det. De rättigheter som finns och som vi kommer ta hänsyn till är:

Hur lång tid uppgifter kommer att lagras.

Vetskap om vilka personuppgifter som hanteras, vilka kategorier av personuppgifter det är samt för vilket de hanteras och om de utlämnats till någon annan.

Rättighet att få felaktiga uppgifter rättade.

Möjligheten till en kopia av de uppgifter som behandlas.

Worldofpadel.se kommer ta vid passande åtgärder för att den registrerade vid önskemål ska få den information som personen kräver inom 30 dagar

Du kan när som helst begära och har rätt till att direktmarknadsföring ska sluta och upphöra.

Överlämning av personuppgifter

I vissa fall kan personuppgifter komma att överlämnas till samarbetspartners eller till bolag vi jobbar med förenade med ändamålet.

Besök kopplat till vår hemsida

När du besöker worldofpadel.se
worldofpadel.se kommer man i kontakt med “cookies”. En liten textfil som din webbläsare sparar, cookien innehåller information för oss, för att förbättra ditt besök som användare. Något som i princip alla hemsidor använder sig utav.

Klagomål

Kontakta datainspektionen och gör en anmälan vid klagomål för hantering av personuppgifter.

Datainspektionen kontaktuppgifter

Datainspektionen telefonnummer: 08-657 61 00, måndagar-fredagar klockan 09.00-11.30 och 12.30-15.00

Datainspektionens e-post: datainspektionen@datainspektionen.se


Datainspektionen fax: 08-6528652

Wolrdofpadel.se har rätten att när som helst och av alla möjlig anledningar ändra och komplettera denna information säkerhetspolicy.
Välkommen till World of Padel. Vi erbjuder ett brett och noga utvalt sortiment från ledande varumärken inom Padel. Handla smidigt i vår webshop eller i våra anläggningar.
OM OSS:

Wop Sweden AB

Orgnummer: 559311-6501

Besöksadress: Marios Gata 13, 43437 Kungsbacka
© 2022 World Of Padel